โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม

แบบฟอร์มส่งผลตรวจหาเชื้อไวรัสด้วยวิธี Antigen Test Kit(ATK)

ATK Result Submission


กรุณาระบุรหัสประจำตัวและชื่อเพื่อเข้าสู่ระบบ(Please identify your ID and Name.)Hope you and your loved ones are staying safe and healthy.